1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đây mùa sương tuyết

Trùng Dương
Nguồn: thanhcavietnam.net