1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đây thôn Vỹ Dạ

Cuộn trang

1. Sao [F] anh không về chơi thôn [Am] Vỹ [Gm] Nhìn nắng hàng cau nắng mới [C] lên Vườn [Gm] ai mướt [Dm] quá xanh như [Bb] ngọc Lá trúc che [Gm] ngang mặt chữ [F] điền 2. Gió theo lối gió, mây đường [Am] mây [Gm] Dòng nước buồn thiu, hoa bắp [Am] lay Thuyền [Gm] ai đậu [Dm] bến sông trăng [Bb] đó [C] Có chở trăng về kịp tối [F] nay? 3. Mơ khách đường [Gm] xa, khách đường [C] xa [Gm] Áo em trắng [Bb] quá nhìn không [F] ra [Gm] Ở đây sương khói mờ nhân [Bb] ảnh [Gm] Ai biết tình [C] ai có đậm [F] đà?

Video hướng dẫn