1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đây vì sao sáng

Trùng Dương

Nguồn: thanhcavietnam.net