1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dế mèn

Cuộn trang

[Em] [G] [C] [Em] Trời vén mây nhìn xuống,gió hắt cơn mưa phùn....... . [Em] [G] [D] [Em] Đành tiễn đưa chàng Dế,dù 1 thời buồn phiền chưa nguôi....... . [C] [D] [Bm] Làn gió man mác đàn kiến chập trùng ,chập trùng....... . [Em] [D] [Em] Tiễn đưa dế mèn sang bên kia thế gian ................ . Thời Dế non hợm hĩnh, thích rong chơi phiêu bạt Cậy sức đôi Càng to, chẳng coi ai xung quanh ra sao Nào ai khuyên răn Dễ cùng gật gù, nhưng rồi: Nước đổ lá khoai, nước đổ lá khoai Thời dế non háu đá, có muốn ai hơn ḿnh Nào biết đâu Trời cao, phận “Cạn tầu ráo máng” Th́ thôi dế ơi cũng đă cạn rồi một thời Thứ tha cuối cùng tiễn đưa cuối cùng [D] [Em] Aiy ................ ............ [D] [Em] Muôn loài rộng lòng tiễn đưa chàng Dế [D] [Em] Sinh thời "bướng mệnh"Kàng to hiếu chiến...... . [Am] [Em] Tha lỗi lầm xưa nào đâu khó nhọc . [D] [Em] Nhỏ giọt nước mắt tiễn đưa thôi khép lại................ . [D] [Em] Aiy ................ ............

Video hướng dẫn