highlight chords
				             [Em]       [Bm]     
V õng đong đưa, tr ưa mùa hè, 
    [Em]        [Bm]    
Bài hát tôi nghe giữa tr ưa mùa hè 
  Fm#     [G]       
Đám mây xa trời bão giông xa 
     [E]  [A] 
Mùa lũ đ ang về 
 

 [Em]       [Bm]    
G ió heo may, đôn g lại kìa 
   [Em]      [Bm]     
Để nắ ng đi đâu cho mây tràn về 
      Fm#        [G]     
Để trời đấ t âm u, rì rầm tiế ng mưa rơi, 
     [E]     [A]  [B7] 
Để tôi n ằm lắng ng he! 
 

  [Am]      [F]      
Tro ng bài hát trư a mùa đông, 
   Fm#       [E]    [A] 
Có tr e rụng lá rơi đầy bến sôn g, 
    [Dm]     [C]    
Có con đò vắng nơ i bờ xa, 
    [Em]        [D]     [G] 
Có câu mẹ hát những ngày rất xa... 
    Fm#        [A]    [D]   
Bao nhi êu là nhớ thương th ật thiết tha, 
    Fm#       [Bm]    [E]   [D]   [A] 
Bao nhi êu đằm thắm theo nhịp võng đưa, đ òng đưa . 
 

               
Võng đong đưa, xuân lại về. 
                   
Bài hát tôi nghe nắng xuân tràn trề. 
                 
Nắng thơm non, xoè lá thơm non, 
          
Bụi chuối đầu hè. 
 

              
Có con chim trong vườn nhà 
                
Đập cánh bay lên trên cành đào 
                   
Để nắng như mơ, để giọng hát như mơ, 
            
Để tôi nằm lắng nghe. 
 

                
Trong bài hát trưa mùa đông, 
                 
Có tre rụng lá rơi đầy bến sông, 
              
Có con đò vắng nơi bờ xa, 
                  
Có câu mẹ hát những ngày rất xa... 
                     
Bao nhiêu là nhớ thương thật thiết tha, 
                         
Bao nhiêu đằm thắm theo nhịp võng đưa, đòng đưa. 
  [Em]     [Am]    
Ô k ìa nắng sao lại xanh? 
 [F]      [E]       [A] 
Ô kìa lá nõn nà biếc xanh. 
  [Dm]     [G]    
Ô kìa gió đưa về đâu, 
  [C]     [Dm]         [C] 
Co n cò trắng nghiêng mình bãi dâu 
  [Bm]         Fm#   
Co n cò trắng trên đồn g lúa xa 
 [Am]         [E]      [D]  [A] 
T heo giọng hát bay v ề mãi nơi mờ xa. 
 

 [C]         [Gm]   [F]       [C]    
Ở trong mắt em là mặt trời , bình yên tình yêu tới 
 [C]           [Gm]   [G7]      [C]    
Ở trong câu nói em luôn cười, t ươi sáng anh yêu đời 
 [C]           [Gm]   [F]       [C]     
Người yêu hỡi cho anh n ói đôi l ời, đừng giận a nh em nhé 
 [C]          [Gm]   [G7]       [C]     
Bởi anh mãi luôn mon g em cư ời, xoa giá băn g cuộc đời 
 

 [C]         [G]         [Dm]         [C]        
Đừng giận anh em n gười yêu nhỏ bé ơi , để anh mãi thấy n ụ cười trong gió 
 [C]          [G]       [Dm]        [C]       
Dù ta xa nhau anh ng uyện yêu em mãi thôi, yêu em đến trọn cuộc đời 
   [C]            [Gm]   
Để a nh được nói câu yêu em ch ân tình 
   [Dm]           [F]     
Để a nh luôn mơ về chúng mình ngay ngat 
   [C]             [Gm]   
Để an h được nắm tay em nhìn trăn g sáng 
     [G7]      [C]   
Để anh lu ôn cười người yêu ơi 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Để Tôi Lắng Nghe

				             [Em]       [Bm]     
V õng đong đưa, tr ưa mùa hè, 
    [Em]        [Bm]    
Bài hát tôi nghe giữa tr ưa mùa hè 
  Fm#     [G]       
Đám mây xa trời bão giông xa 
     [E]  [A] 
Mùa lũ đ ang về 
 

 [Em]       [Bm]    
G ió heo may, đôn g lại kìa 
   [Em]      [Bm]     
Để nắ ng đi đâu cho mây tràn về 
      Fm#        [G]     
Để trời đấ t âm u, rì rầm tiế ng mưa rơi, 
     [E]     [A]  [B7] 
Để tôi n ằm lắng ng he! 
 

  [Am]      [F]      
Tro ng bài hát trư a mùa đông, 
   Fm#       [E]    [A] 
Có tr e rụng lá rơi đầy bến sôn g, 
    [Dm]     [C]    
Có con đò vắng nơ i bờ xa, 
    [Em]        [D]     [G] 
Có câu mẹ hát những ngày rất xa... 
    Fm#        [A]    [D]   
Bao nhi êu là nhớ thương th ật thiết tha, 
    Fm#       [Bm]    [E]   [D]   [A] 
Bao nhi êu đằm thắm theo nhịp võng đưa, đ òng đưa . 
 

               
Võng đong đưa, xuân lại về. 
                   
Bài hát tôi nghe nắng xuân tràn trề. 
                 
Nắng thơm non, xoè lá thơm non, 
          
Bụi chuối đầu hè. 
 

              
Có con chim trong vườn nhà 
                
Đập cánh bay lên trên cành đào 
                   
Để nắng như mơ, để giọng hát như mơ, 
            
Để tôi nằm lắng nghe. 
 

                
Trong bài hát trưa mùa đông, 
                 
Có tre rụng lá rơi đầy bến sông, 
              
Có con đò vắng nơi bờ xa, 
                  
Có câu mẹ hát những ngày rất xa... 
                     
Bao nhiêu là nhớ thương thật thiết tha, 
                         
Bao nhiêu đằm thắm theo nhịp võng đưa, đòng đưa. 
  [Em]     [Am]    
Ô k ìa nắng sao lại xanh? 
 [F]      [E]       [A] 
Ô kìa lá nõn nà biếc xanh. 
  [Dm]     [G]    
Ô kìa gió đưa về đâu, 
  [C]     [Dm]         [C] 
Co n cò trắng nghiêng mình bãi dâu 
  [Bm]         Fm#   
Co n cò trắng trên đồn g lúa xa 
 [Am]         [E]      [D]  [A] 
T heo giọng hát bay v ề mãi nơi mờ xa. 
 

 [C]         [Gm]   [F]       [C]    
Ở trong mắt em là mặt trời , bình yên tình yêu tới 
 [C]           [Gm]   [G7]      [C]    
Ở trong câu nói em luôn cười, t ươi sáng anh yêu đời 
 [C]           [Gm]   [F]       [C]     
Người yêu hỡi cho anh n ói đôi l ời, đừng giận a nh em nhé 
 [C]          [Gm]   [G7]       [C]     
Bởi anh mãi luôn mon g em cư ời, xoa giá băn g cuộc đời 
 

 [C]         [G]         [Dm]         [C]        
Đừng giận anh em n gười yêu nhỏ bé ơi , để anh mãi thấy n ụ cười trong gió 
 [C]          [G]       [Dm]        [C]       
Dù ta xa nhau anh ng uyện yêu em mãi thôi, yêu em đến trọn cuộc đời 
   [C]            [Gm]   
Để a nh được nói câu yêu em ch ân tình 
   [Dm]           [F]     
Để a nh luôn mơ về chúng mình ngay ngat 
   [C]             [Gm]   
Để an h được nắm tay em nhìn trăn g sáng 
     [G7]      [C]   
Để anh lu ôn cười người yêu ơi 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com