1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm bây giờ đêm mai

Cuộn trang

1. [Am] Ôi đêm [E7] dài và [C] cơn bão [Am] rớt [F] trên giải [E7] đất quê [Am] hương khô cằn [E7] Ôi bom [Am] đạn cày [C] trên những [Am] xác [F] trên đồng [E7] lúa hôm [Am] nay bỏ [E7] hoang [Am] Ôi da vàng Việt [C] Nam vỡ nát [F] xương thịt [E7] đó thiêng [Am] liêng vô cùng [A] Đêm bây giờ đêm [Bm] quá hư [A] vô, ôi con người mang [F#m] trái tim [A] khô Đêm bây giờ thắp [E7] sáng âu [D] lo [F#m] hai mươi [Bm] năm buồn [E7] vui hững [A] hờ 2. [Am] Ôi đêm [E7] dài hoả [C] châu đốt [Am] sáng, [F] cho dòng [E7] máu trong [Am] con phai màu [E7] Ôi đêm [Am] dài Việt [C] Nam buốt [Am] cóng [F] xin cầm [E7] lấy con [Am] tim của [E7] nhau [Am] Ôi da vàng Việt [C] Nam cháy nóng [F] đêm mở [E7] mắt nghe [Am] đêm kêu gào [A] Đêm bây giờ dã [Bm] thú lang [A] thang, đêm bây giờ ma [F#m] quái đi [A] hoang Đêm hãi hùng đêm [E7] tối mênh [D] mông [F#m] khóc bên [Bm] nhau bằng [E7] đêm không[A] cùng ĐK: [A] Đêm thôi [E7] dài cho mai [C#m] này [F#m] người Việt [E7] hái lúa [D] ngoài đồng [Bm] chín [E7] Đêm no [A] lành [D] đêm thanh [Bm] bình người Việt [E7] thấy tương lai rất [A] gần Đêm vui [E7] mừng đêm tưng [C#m] bừng [F#m] người Việt [E7] hát cuối [D] làng đầu [Bm] phố [E7] Đêm xa [A] lạ [D] đêm chói [Bm] loà người Việt [E7] sống như chưa bao [A] giờ 3. [Am] Đêm mai [E7] này trời [C] im tiếng [Am] súng [F] cho mẹ [E7] hát ca [Am] dao trên đồng [E7] Đêm mai [Am] nầy hoả [C] châu hết [Am] sáng [F] cho mẹ [E7] thấy tương [Am] lai đàn [E7] con [Am] Đêm huy hoàng trời [C] mưa trút xuống, [F] ôi từ [E7] đó nghe [Am] như thiên đàng [A] Đêm mai này phố [Bm] xá thênh [A] thang quê hương đầy bóng [F#m] dáng anh [A] em Đêm yên lành trong [E7] mắt trong [D] tim [F#m] khóc bên [Bm] nhau bằng [E7] đêm vui [A] mừng

Video hướng dẫn