highlight chords
Đêm buồn [Em] về con [Am] chim lên tiếng [B7] hát 
Ta bồi [Em] hồi nghe [E7] lòng thấy xót [Am] xa 
Đêm buồn [Em] về hồn ta như đi [C] lạc 
Vào cõi trời [B7] nào một mình em với [Em] ta
Đêm buôn [Em] về ta tương [Am] tư tiếng [B7] hát 
Nghe giọng [Em] buồn ta [E7] thầm nhớ tới [Am] em
Đêm buồn [Em] về hồn bao la sa [C] mạc 
Và đêm buồn [B7] về một mình ta với [Em] ta
Đêm buồn [Bm] về nào ai đó nào ai [G] đó
Thế ra [Bm] là bàn chân [G] gió cuốn lá [F#] khô 
Đêm buồn [Bm] về lòng thương nhớ, lòng thương [G] nhớ 
Nhưng chắc [Bm] gì người [F#7] đó nhớ thương [Bm] ta
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm buồn

Hoàng Thi Thơ
Đêm buồn [Em] về con [Am] chim lên tiếng [B7] hát 
Ta bồi [Em] hồi nghe [E7] lòng thấy xót [Am] xa 
Đêm buồn [Em] về hồn ta như đi [C] lạc 
Vào cõi trời [B7] nào một mình em với [Em] ta
Đêm buôn [Em] về ta tương [Am] tư tiếng [B7] hát 
Nghe giọng [Em] buồn ta [E7] thầm nhớ tới [Am] em
Đêm buồn [Em] về hồn bao la sa [C] mạc 
Và đêm buồn [B7] về một mình ta với [Em] ta
Đêm buồn [Bm] về nào ai đó nào ai [G] đó
Thế ra [Bm] là bàn chân [G] gió cuốn lá [F#] khô 
Đêm buồn [Bm] về lòng thương nhớ, lòng thương [G] nhớ 
Nhưng chắc [Bm] gì người [F#7] đó nhớ thương [Bm] ta

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com