highlight chords
Một đêm dài nhớ [Am] em [F]
Một đêm dài trắng [C] đêm [Am]
Nhìn sao rừng nhớ [G] em
Nhìn núi [C] đồi thấy [Am] em
Người em yêu trọn [G] đời.
Từ khi mình biết [Am] nhau [F]
Đời ta đẹp biết [C] bao [Am]
Giờ vui đời chiến [G] binh
Bạn anh [C] là gió [Em] sương
Quê [G] anh là muôn [C] phương.
Nếu hôm [Am] xưa không đến tìm [F] em với muôn lời nồng [C] say
Thì giờ trong bóng đêm [F] tình đâu vấn [Dm] vương
Và biết [Am] tìm ai nhớ [Dm] thương
[Dm] Đêm nay gối súng viết lên [G] dòng thư gởi [Bb] em. [G]
Viết cho [Am] em, trao cả về [F] em viết trong vạn niềm [C] say
Vì đời trai gió sương [F] ngoài yêu núi [Dm] sông
thì tim [Am] này dâng cả [Dm] em
Anh xin một [F] điều là mình [Em] đừng dối lừa [C] nhau.
Đừng gây niềm khổ [Am] đau [F]
Vì thư hồng vẫn [C] trao [Am]
Ngày duyên mình sánh [Em] đôi
Ngày nước Việt hết chia [D] phôi
Ta [G] không còn đơn [C] côi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm dài chiến tuyến

Lam Phương
Một đêm dài nhớ [Am] em [F]
Một đêm dài trắng [C] đêm [Am]
Nhìn sao rừng nhớ [G] em
Nhìn núi [C] đồi thấy [Am] em
Người em yêu trọn [G] đời.
Từ khi mình biết [Am] nhau [F]
Đời ta đẹp biết [C] bao [Am]
Giờ vui đời chiến [G] binh
Bạn anh [C] là gió [Em] sương
Quê [G] anh là muôn [C] phương.
Nếu hôm [Am] xưa không đến tìm [F] em với muôn lời nồng [C] say
Thì giờ trong bóng đêm [F] tình đâu vấn [Dm] vương
Và biết [Am] tìm ai nhớ [Dm] thương
[Dm] Đêm nay gối súng viết lên [G] dòng thư gởi [Bb] em. [G]
Viết cho [Am] em, trao cả về [F] em viết trong vạn niềm [C] say
Vì đời trai gió sương [F] ngoài yêu núi [Dm] sông
thì tim [Am] này dâng cả [Dm] em
Anh xin một [F] điều là mình [Em] đừng dối lừa [C] nhau.
Đừng gây niềm khổ [Am] đau [F]
Vì thư hồng vẫn [C] trao [Am]
Ngày duyên mình sánh [Em] đôi
Ngày nước Việt hết chia [D] phôi
Ta [G] không còn đơn [C] côi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com