1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm dài

Cuộn trang

Sao ta vẫn cô [Gm] đơn sao ta vẫn cô [Eb] đơn khi em kề [Bb] gần [D7] Sao ta mãi lang [Gm] thang sao ta mãi đi [Eb] hoang khi [Bb] em chờ [Gm] ta Trong khu phố [Bb] se sua trong khu phố chen đua Sao ta thấy [D7] hoang vu như sa mạc [Gm] thôi Khi chân thấp chân [Gm] cao trong khu phố lao [Eb] xao đêm lung linh đèn [Bb] màu [D7] Trong hơi khói cay [Gm] cay trong giây phút say [Eb] say, ta quên [Bb] đi ngày [Gm] mai Ngày lê [Bb] thê không u mê đôi tay [Eb] trắng với bao nhọc [F] nhằn Chờ đêm [Bb] qua đêm không qua đêm u [Eb] tối chỉ thêm ưu [F] phiền Chỉ u sầu [Bb] thôi theo dòng [Gm] đời Sao ta vẫn không [Gm] vui sao ta vẫn không [Eb] tươi khi em mỉm [Bb] cười [D7] Sao ta mãi bôn [Gm] ba sao ta mãi bê [Eb] tha nghêu [Bb] ngao mình [Gm] ta Ta không muốn không [Bb] mong ta đi đến hư không Xa đi những ganh [D7] đua ta không mong làm [Gm] vua Khi chân thấp chân [Gm] cao trong khu phố lao [Eb] xao đêm lung linh đèn [Bb] màu [D7] Trong hơi khói cay [Gm] cay trong giây phút say [Eb] say, ta quên [Bb] đi ngày [Gm] mai Ngày lê [Bb] thê không u mê đôi tay [Eb] trắng với bao nhọc [F] nhằn Chờ đêm [Bb] qua đêm không qua đêm u [Eb] tối chỉ thêm ưu [F] phiền Chỉ u sầu [Bb] thôi theo dòng [Gm] đời Ta không muốn không [Bb] mong ta đi đến hư không Xa đi những ganh [D7] đua ta không mong làm [Gm] vua Khi chân thấp chân [Gm] cao trong khu phố lao [Eb] xao đêm lung linh đèn [Bb] màu [D7] Trong hơi khói cay [Gm] cay trong giây phút say [Eb] say, ta quên [Bb] đi ngày [Gm] mai Ngày lê [Bb] thê không u mê đôi tay [Eb] trắng với bao nhọc [F] nhằn Chờ đêm [Bb] qua đêm không qua đêm u [Eb] tối chỉ thêm ưu [F] phiền Bóng đêm triền [Bb] miên sao đêm vẫn không qua Sao đêm vẫn không [Eb] qua đêm như đời [Bb] ta

Video hướng dẫn