highlight chords
Sao ta vẫn cô [Gm] đơn sao ta vẫn cô [Eb] đơn khi em kề [Bb] gần
[D7] Sao ta mãi lang [Gm] thang sao ta mãi đi [Eb] hoang khi [Bb] em chờ [Gm] ta
Trong khu phố [Bb] se sua trong khu phố chen đua
Sao ta thấy [D7] hoang vu như sa mạc [Gm] thôi
Khi chân thấp chân [Gm] cao trong khu phố lao [Eb] xao đêm lung linh đèn [Bb] màu 
[D7] Trong hơi khói cay [Gm] cay trong giây phút say [Eb] say, ta quên [Bb] đi ngày [Gm] mai
Ngày lê [Bb] thê không u mê đôi tay [Eb] trắng với bao nhọc [F] nhằn
Chờ đêm [Bb] qua đêm không qua đêm u [Eb] tối chỉ thêm ưu [F] phiền
Chỉ u sầu [Bb] thôi theo dòng [Gm] đời
Sao ta vẫn không [Gm] vui sao ta vẫn không [Eb] tươi khi em mỉm [Bb] cười
[D7] Sao ta mãi bôn [Gm] ba sao ta mãi bê [Eb] tha nghêu [Bb] ngao mình [Gm] ta
Ta không muốn không [Bb] mong ta đi đến hư không
Xa đi những ganh [D7] đua ta không mong làm [Gm] vua
Khi chân thấp chân [Gm] cao trong khu phố lao [Eb] xao đêm lung linh đèn [Bb] màu 
[D7] Trong hơi khói cay [Gm] cay trong giây phút say [Eb] say, ta quên [Bb] đi ngày [Gm] mai
Ngày lê [Bb] thê không u mê đôi tay [Eb] trắng với bao nhọc [F] nhằn
Chờ đêm [Bb] qua đêm không qua đêm u [Eb] tối chỉ thêm ưu [F] phiền
Chỉ u sầu [Bb] thôi theo dòng [Gm] đời
Ta không muốn không [Bb] mong ta đi đến hư không
Xa đi những ganh [D7] đua ta không mong làm [Gm] vua
Khi chân thấp chân [Gm] cao trong khu phố lao [Eb] xao đêm lung linh đèn [Bb] màu 
[D7] Trong hơi khói cay [Gm] cay trong giây phút say [Eb] say, ta quên [Bb] đi ngày [Gm] mai
Ngày lê [Bb] thê không u mê đôi tay [Eb] trắng với bao nhọc [F] nhằn
Chờ đêm [Bb] qua đêm không qua đêm u [Eb] tối chỉ thêm ưu [F] phiền
Bóng đêm triền [Bb] miên sao đêm vẫn không qua
Sao đêm vẫn không [Eb] qua đêm như đời [Bb] ta
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm dài

Nguyễn Trung Cang
Sao ta vẫn cô [Gm] đơn sao ta vẫn cô [Eb] đơn khi em kề [Bb] gần
[D7] Sao ta mãi lang [Gm] thang sao ta mãi đi [Eb] hoang khi [Bb] em chờ [Gm] ta
Trong khu phố [Bb] se sua trong khu phố chen đua
Sao ta thấy [D7] hoang vu như sa mạc [Gm] thôi
Khi chân thấp chân [Gm] cao trong khu phố lao [Eb] xao đêm lung linh đèn [Bb] màu 
[D7] Trong hơi khói cay [Gm] cay trong giây phút say [Eb] say, ta quên [Bb] đi ngày [Gm] mai
Ngày lê [Bb] thê không u mê đôi tay [Eb] trắng với bao nhọc [F] nhằn
Chờ đêm [Bb] qua đêm không qua đêm u [Eb] tối chỉ thêm ưu [F] phiền
Chỉ u sầu [Bb] thôi theo dòng [Gm] đời
Sao ta vẫn không [Gm] vui sao ta vẫn không [Eb] tươi khi em mỉm [Bb] cười
[D7] Sao ta mãi bôn [Gm] ba sao ta mãi bê [Eb] tha nghêu [Bb] ngao mình [Gm] ta
Ta không muốn không [Bb] mong ta đi đến hư không
Xa đi những ganh [D7] đua ta không mong làm [Gm] vua
Khi chân thấp chân [Gm] cao trong khu phố lao [Eb] xao đêm lung linh đèn [Bb] màu 
[D7] Trong hơi khói cay [Gm] cay trong giây phút say [Eb] say, ta quên [Bb] đi ngày [Gm] mai
Ngày lê [Bb] thê không u mê đôi tay [Eb] trắng với bao nhọc [F] nhằn
Chờ đêm [Bb] qua đêm không qua đêm u [Eb] tối chỉ thêm ưu [F] phiền
Chỉ u sầu [Bb] thôi theo dòng [Gm] đời
Ta không muốn không [Bb] mong ta đi đến hư không
Xa đi những ganh [D7] đua ta không mong làm [Gm] vua
Khi chân thấp chân [Gm] cao trong khu phố lao [Eb] xao đêm lung linh đèn [Bb] màu 
[D7] Trong hơi khói cay [Gm] cay trong giây phút say [Eb] say, ta quên [Bb] đi ngày [Gm] mai
Ngày lê [Bb] thê không u mê đôi tay [Eb] trắng với bao nhọc [F] nhằn
Chờ đêm [Bb] qua đêm không qua đêm u [Eb] tối chỉ thêm ưu [F] phiền
Bóng đêm triền [Bb] miên sao đêm vẫn không qua
Sao đêm vẫn không [Eb] qua đêm như đời [Bb] ta

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com