1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm giã từ

Cuộn trang

1. Tình [C] thương sáng lên khi [G] đêm phủ [C] kín Lòng [Am] đêm lắng sâu âm [C] u Tình thương sáng lên khi [G] đêm lửa [C] tàn Ca [Am] hát cho [C] thêm gần nhau Ánh sáng [Am] đêm sắp [G] tàn, cầm [C] tay nhìn [Am] nhau Dừng rời [G] xa cho nắng [C] phai [Am] Khói vươn [G] cao đêm [C] sâu giữ [F] dấu vết ngày [C] qua Vùng [G] mến yêu đời [C] đời 2. Gần [C] nhau phút giây trong [G] khung trời [C] sáng Còn [Am] ghi khắc sâu tâm [C] tư Gần nhau bước chung đi [G] trong cuộc [C] đời Ta [Am] khó quên [C] nhau dù xa Tiếng hát [Am] vang khắp [G} trời, hằng [C] mong niềm [Am] thương Còn trong [G] gió xa bốn [C] phương [Am] Xiết tay [G] nhau cho [C] mai lửa [F] tin yêu bừng [C] sáng Dù [G] bếp đêm dần [C] tàn

Video hướng dẫn