1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm hội Raglai

Cuộn trang

1. Em [Am] đi, đi về miền Bác Ái quê anh Xanh [Dm] xanh núi Tà Nang trắng làn mây bay Chim về vui [Em] ca tiếng suối [F] Rớ róc [Am] rách Đêm [Am] nay trong hội làng ta múa ta say Ngất [C] ngây tiếng mã la tiếng đàn Cha [D] pi Tiếng khèn du [Em] dương tiếng đàn [F] đá âm [Am] vang ĐK: Lo líu [C] lo líu lo chim rừng về hát trong mê [Dm] say Trường làng khang [Am] trang đàn em bé tung tăng Từng đàn chim [Dm] xinh bay về đây hót vang Núi Tà Nang [C] đó nghiêng soi dòng [G] suối em ca bài [Em] ca Trong tiếng đàn [Am] đá Bác Ái Rượu cần đã [Am] ngấm nào uống nữa đi anh Rượu cần say [Dm] say anh cùng em múa quay Vui trọn đêm [C] nay anh vui cùng [Dm] em anh say cùng [Em] em Vui quê hương [Am] mới 2. Năm [Am] xưa em luồn rừng tiếp tế nuôi quân Anh [Dm] lên núi Tà Năng bẩy đá cung tên Đánh đồn ma [Em] ty tin vui Tà [F] Lú chiến [Am] thắng Năm [Am] nay ta lại về vui rẫy vui nương Ta [C] say tiếng kèn môi, tiếng đàn ka-[D] nhi Tiếng sara-[Em] khen, đêm hội [Am] mới Raglai

Video hướng dẫn