1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm Hồng Ân

Cuộn trang

[C]Trời đông băng [C]giá, [G]ngàn sao chiếu rực [C]lên [Am]Lặng nghe tiếng [G]hát, ôi [Am]hĩ hoan êm [G]đềm. [F]Vang lời ca chúc [Dm7]tụng và [G]thiên sứ ca [C]rằng… [C]Đây con một [G]Chúa, đã sinh [G7]xuống trần [C]gian. Nào ta cùng đến, quỳ bên Chúa hài nhi Nhìn con Thiên Chúa, đã hóa thân cơ hàn, Ôi tình yêu cao vời này con Chúa xuống đời Ôi đêm hồng phúc rọi chiếu khắp trần gian. (LÊN TONE) [D]Hài nhi con [D]Chúa, [A]nằm trong máng lừa [D]rơm [Bm]Trời Bê-lem [A]hỡi, [Bm]ôi giá băng lạnh [A]lùng [G]Đêm hồng ân cao [Em]vời, thành [A]tâm kính dâng [D]Người… [D]Muôn lời cảm [A]mến này con [A7]Chúa hạ [D]sinh. Nào ta cùng đến quỳ bên Chúa hài nhi Nhìn con Thiên Chúa đã hóa thân cơ hàn Ôi tình yêu cao vời này con chúa xuống đời, Ôi đêm hồng phúc, rọi chiếu khắp trần gian… Ôi đêm hồng phúc, rọi chiếu khắp trần gian… Ôi đêm hồng phúc, rọi chiếu khắp trần gian.

Video hướng dẫn