1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm không còn buồn

Cuộn trang

1. Xin em đừng [Am] buồn khi [E7] mình xa cách em [Am] ơi Xin em đừng [G] buồn khi [Am] lòng hoang vắng đơn [E7] côi Đừng buồn cho [G] ướt cánh sao [Am] đêm và đừng se sắt lúc trăng [Dm] lên Để cho tiếc [G] thương vào trong ngõ [E7] lạnh tâm [Am] hồn 2. Xin em đừng [Am] buồn khi [E7] đời trai nhuốm phong [Am] sương Non cao biển [G] trời dãi [Am] dầu anh giữ quê [E7] hương Đừng buồn lưu [G] luyến lúc anh [Am] đi dù mình đưa tiễn cũng chia [Dm] ly Về đi hỡi [G] em chiều nghiêng nắng [E7] đổ trên [Am] mi. ĐK: [Dm] Nếu [C] đã thương thì [Am] nhớ Đã yêu thì [G] mong nên trên nguồn dâng không thể đong [C] đầy Nhiều [Dm] đêm [Am] ngắm muôn vì [Dm] sao [Am] Ái ân càng [G] sâu quên sao khi [E7] thuở ban đầu gặp [Am] nhau. 3. Đêm không còn [Am] buồn khi [E7] ngày mai thắm tươi [Am] hơn Đêm không lạnh [G] lùng khi [Am] tàn đông sẽ sang [E7] xuân Ngày về thôi [G] khoác áo chinh [Am] phu để người em gái những đêm [Dm] mơ Lòng không giá [G] băng buồn trông bóng [E7] người biên [Am] khu.

Video hướng dẫn