highlight chords
ĐK: Nam [Dm] mô Diệu [C] Pháp LIên Hoa [Dm] kinh
Nam [Dm] mô Diệu [Am] Pháp LIên Hoa [Dm] kinh
1. [Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tinh [Gm] hà
Địa cầu vừa tỉnh [C] giấc lòng đất bỗng đơm [F] hoa
[Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, Bảo [C] tháp hiện chói [Dm] lòa
Khắp [C] trời Bồ Tát [Am] hiện, tay [C] Phật trong tay [Dm] ta
2. [Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật [Gm] Đà
Lòng dạt dào hạnh [C] phúc, rực ánh sáng Như [F] Lai
[Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, không [C] dám khinh xuất [Dm] người
Biết [C] Người sẽ thành [Am] Phật, tâm [C] Phật trong tâm [Dm] ta. 
3. [Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, lắng nghe lời Phật [Gm] dạy
Tràn đầy nguồn Diệu [C] Pháp, tỏa chiếu trong tâm [F] ta
[Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, trời [C] đất cung kính [Dm] lạy
Vũ [C] trụ lặng cúi [Am] đầu, nghe [C] lời kinh Pháp [Dm] Hoa
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm Kinh hoa

Chúc Linh
ĐK: Nam [Dm] mô Diệu [C] Pháp LIên Hoa [Dm] kinh
Nam [Dm] mô Diệu [Am] Pháp LIên Hoa [Dm] kinh
1. [Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tinh [Gm] hà
Địa cầu vừa tỉnh [C] giấc lòng đất bỗng đơm [F] hoa
[Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, Bảo [C] tháp hiện chói [Dm] lòa
Khắp [C] trời Bồ Tát [Am] hiện, tay [C] Phật trong tay [Dm] ta
2. [Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật [Gm] Đà
Lòng dạt dào hạnh [C] phúc, rực ánh sáng Như [F] Lai
[Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, không [C] dám khinh xuất [Dm] người
Biết [C] Người sẽ thành [Am] Phật, tâm [C] Phật trong tâm [Dm] ta. 
3. [Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, lắng nghe lời Phật [Gm] dạy
Tràn đầy nguồn Diệu [C] Pháp, tỏa chiếu trong tâm [F] ta
[Dm] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, trời [C] đất cung kính [Dm] lạy
Vũ [C] trụ lặng cúi [Am] đầu, nghe [C] lời kinh Pháp [Dm] Hoa

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com