highlight chords
				             [G]             [C]   
Từ ngày quen em tôi thật l à vui. 
   [D]            [G]   
Tôi vui như thể tôi chẳng là tôi. 
 [Am]           [C]    
Từ ngày xa em tôi thật l à buồn. 
 [D]           [G]      
Tôi buồn như thể tôi ch ính là tôi. 
 

       
Điệp khúc : 
 [G]          [Em]      [C]      [Am] 
Ngồi đếm lá rơi trên sân, đếm xem bao lần em qu a. 
 [D]           [Am]             [G] 
N gồi đếm tháng năm nhạt nhoà, dệt bao nhiêu nỗi nhớ . 
 [G]          [C]    
Từ khi bóng em không trở lại, 
 [G]           [C]    
vườn xưa hắt hiu hương cỏ dại, 
 [D]     [G]     [D]   [G]   
sân đầy lá rơi, chỉ c òn thế thôi. 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đếm lá ngoài sân

				             [G]             [C]   
Từ ngày quen em tôi thật l à vui. 
   [D]            [G]   
Tôi vui như thể tôi chẳng là tôi. 
 [Am]           [C]    
Từ ngày xa em tôi thật l à buồn. 
 [D]           [G]      
Tôi buồn như thể tôi ch ính là tôi. 
 

       
Điệp khúc : 
 [G]          [Em]      [C]      [Am] 
Ngồi đếm lá rơi trên sân, đếm xem bao lần em qu a. 
 [D]           [Am]             [G] 
N gồi đếm tháng năm nhạt nhoà, dệt bao nhiêu nỗi nhớ . 
 [G]          [C]    
Từ khi bóng em không trở lại, 
 [G]           [C]    
vườn xưa hắt hiu hương cỏ dại, 
 [D]     [G]     [D]   [G]   
sân đầy lá rơi, chỉ c òn thế thôi. 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com