1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đếm lá ngoài sân

Cuộn trang

[G] [C] Từ ngày quen em tôi thật l à vui. [D] [G] Tôi vui như thể tôi chẳng là tôi. [Am] [C] Từ ngày xa em tôi thật l à buồn. [D] [G] Tôi buồn như thể tôi ch ính là tôi. Điệp khúc : [G] [Em] [C] [Am] Ngồi đếm lá rơi trên sân, đếm xem bao lần em qu a. [D] [Am] [G] N gồi đếm tháng năm nhạt nhoà, dệt bao nhiêu nỗi nhớ . [G] [C] Từ khi bóng em không trở lại, [G] [C] vườn xưa hắt hiu hương cỏ dại, [D] [G] [D] [G] sân đầy lá rơi, chỉ c òn thế thôi.

Video hướng dẫn