1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm màu hồng

thơ Thanh Tâm Tuyền - nhạc Phạm Đình Chương
Nguồn: saigonocean.com