1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm mùa đông Hà Nội

Cuộn trang

Đêm mùa [Gm] đông đi trên con đường quen Nghe tiếng [Cm] rao [D7] bồi hồi nỗi [Gm] nhớ Đâu hàng cây quạnh hiu phố [D7] cũ Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội [Gm] ơi. Đi tìm [Gm] em ta men theo thời gian Qua tháng [Cm] năm [D7] và mùa đông [Gm] ấy Cho dù xa lòng ta vẫn [D7] nhớ Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội [Gm] ơi. [G] Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong [C] mưa [D] Anh đi tìm em như tìm về hạnh [G] phúc Ơi đêm mùa đông Hà Nội buông hơi [D] thở Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong [Gm] mưa.

Video hướng dẫn