1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm mưa ngậm ngùi

Cuộn trang

1. Một mình đêm nay nghe tiếng [Em] mưa rơi Thì thầm mưa [E7] rơi rơi mãi không [Am] nguôi Mưa [D] rơi giọt sầu trên [G] môi Mưa [Em] rơi nhớ cuộc tình [Am] tôi Như [B7] còn thắm tươi bên [Em] đời 2. Một mình đêm [B7] nay nghe tiêng [Em] mưa rơi Giọt buồn sao [E7] rơi rơi mãi không [Am] vơi Tôi [D] xin trã giọt sầu [G] thôi Tôi [Em] xin giữ lại tình [Am] tôi Vì còn [B7] nhớ thương yêu [Em] người ĐK: Đêm [Em] nay tiếng mưa rơi buồn [G] hiu Lạnh [E7] lùng lòng chợt cô [Am] liêu Mà [D] nghe hoang vắng tiêu [G] điều Đêm [D] nay tiếng mưa rơi buồn quá Nhắn ai nơi miền [B7] xa mưa về nát cỏi lòng [Em] ta 3. Một mình đêm [B7] nay nghe tiếng [Em] mưa rơi Gợi về năm [E7] xưa em đã yêu [Am] tôi Nay [D] ta mỗi người một [G] nơi Em [Am] đi để sầu lại [Em] tôi Đêm [B7] ngậm ngùi nghe tiếng mưa [Em] rơi

Video hướng dẫn