Đêm nay ai đưa em về

≣≣
1. Ðêm [D] xưa tôi đưa em [Bm] về từng [F#m] đêm khi vui đã tàn
Kề [Bm] vai ta đi nhè [Em] nhẹ mình [E7] cùng dìu vào trong giấc [A]
Ðêm [D] xưa tôi đưa em [Bm] về đêm [E7] xuân không sao vời [A] vợi
Đêm [F#m] đông mưa bay giăng [G] mờ mưa [Em] đêm cài sao trên tóc [A7] em
2. Ðêm [D] đêm khi em bên [Bm] đèn đàn [F#m] vui nâng niu gót mềm
Giọng [Bm] ca lâng lâng êm [Em] đềm dịu [E7] sầu ngàn đời cho thế [A] nhân
Em [D] ơi sao em hay [Bm] buồn , em [E7] ơi sao em hay [A] sầu
Hát [F#m] mãi khúc hát u [G] hoài cho [A7] đêm trường vắng thêm [D] lạnh lùng [G]
ĐK: [D] Nhưng tiếng [F#m] hát em một [G] chiều buồn ngừng [D] đưa
[Em] Mi khép [G] kín môi phai [F#m] hồng hồn băng [Bm] giá
[Em] Mưa theo [A] gió heo may [D] về
Đưa [Bm] tiễn em ra [Em] đi biết khi nào em [A7] về
3. Ðêm [D] nay khi em đi [Bm] rồi đường [F#m] khuya mưa giăng não nề
Tôi [Bm] bước những bước âm [Em] thầm tìm [E7] lại đường ngày xưa đã [A] đi
Ðêm [D] nay ai đưa em [Bm] về , đêm [E7] nay ai đưa em [A] về
Xin [F#m] cho mưa thôi giăng [G] mờ cho [A7] em tìm đến không [D] lạnh lùng
Danh sách hợp âm (Click để tắt)