highlight chords
Còn một [E7] tối gần [A] bên nhau
Cùng trầm ngâm dưới muôn [E7] ánh sao
Cùng tìm vần thơ dưới mây buồn trăng [A] mờ
Còn một [E7] tối gần [A] bên nhau
Rượu hoàng hoa xoá ưu [D] sầu
Màn sương xuống ướt đôi [A] mái đầu
[Bm] Nào biết [E7] chi giờ trôi [A] mau
Rồi ngày mai [D] sáng ngời theo tiếng gọi của [A] non sông
Đường đời sương [Bm] gió anh có nhớ [E7] thề xưa
Còn một [E7] tối gần [A] bên nhau
Dòng thời gian khéo [D] cơ cầu
Rồi đêm trắng qua như [A] vó câu
[Bm] Giờ ấm [E7] êm còn thấy [A] đâu
Trên bến sông [Am] hồ tìm hình [C] anh qua bóng thời [Am] gian
Có nhớ chăng [C] anh cùng vui đêm [F] trăng say hoàng [C] hoa
Khi bóng trăng [Am] dần tà sương mơ [E7] hồ xuống ướt đôi mái [Am] đầu
Có đôi tâm [E7] hồn cùng mơ [F] saysống với niềm [Am] thương
Cùng [F] tha thiết tự do thanh [E7] bình
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm ngắn tình dài

Dương Thiệu Tước
Còn một [E7] tối gần [A] bên nhau
Cùng trầm ngâm dưới muôn [E7] ánh sao
Cùng tìm vần thơ dưới mây buồn trăng [A] mờ
Còn một [E7] tối gần [A] bên nhau
Rượu hoàng hoa xoá ưu [D] sầu
Màn sương xuống ướt đôi [A] mái đầu
[Bm] Nào biết [E7] chi giờ trôi [A] mau
Rồi ngày mai [D] sáng ngời theo tiếng gọi của [A] non sông
Đường đời sương [Bm] gió anh có nhớ [E7] thề xưa
Còn một [E7] tối gần [A] bên nhau
Dòng thời gian khéo [D] cơ cầu
Rồi đêm trắng qua như [A] vó câu
[Bm] Giờ ấm [E7] êm còn thấy [A] đâu
Trên bến sông [Am] hồ tìm hình [C] anh qua bóng thời [Am] gian
Có nhớ chăng [C] anh cùng vui đêm [F] trăng say hoàng [C] hoa
Khi bóng trăng [Am] dần tà sương mơ [E7] hồ xuống ướt đôi mái [Am] đầu
Có đôi tâm [E7] hồn cùng mơ [F] saysống với niềm [Am] thương
Cùng [F] tha thiết tự do thanh [E7] bình

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com