1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm ngắn tình dài

Cuộn trang

Còn một [E7] tối gần [A] bên nhau Cùng trầm ngâm dưới muôn [E7] ánh sao Cùng tìm vần thơ dưới mây buồn trăng [A] mờ Còn một [E7] tối gần [A] bên nhau Rượu hoàng hoa xoá ưu [D] sầu Màn sương xuống ướt đôi [A] mái đầu [Bm] Nào biết [E7] chi giờ trôi [A] mau Rồi ngày mai [D] sáng ngời theo tiếng gọi của [A] non sông Đường đời sương [Bm] gió anh có nhớ [E7] thề xưa Còn một [E7] tối gần [A] bên nhau Dòng thời gian khéo [D] cơ cầu Rồi đêm trắng qua như [A] vó câu [Bm] Giờ ấm [E7] êm còn thấy [A] đâu Trên bến sông [Am] hồ tìm hình [C] anh qua bóng thời [Am] gian Có nhớ chăng [C] anh cùng vui đêm [F] trăng say hoàng [C] hoa Khi bóng trăng [Am] dần tà sương mơ [E7] hồ xuống ướt đôi mái [Am] đầu Có đôi tâm [E7] hồn cùng mơ [F] saysống với niềm [Am] thương Cùng [F] tha thiết tự do thanh [E7] bình

Video hướng dẫn