1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm nhớ trăng Sài Gòn

Cuộn trang

Đêm [A] về trên bánh xe [C#m] lăn Tôi trăng viễn [E7] xứ, hồn thanh niên [A] vàng Tìm [F#m] tôi đèn thắp hai [C#m] hàng Lạc nhau cuối [D] phố, sương quàng cổ [C#m] cây Ngỡ [F#m7] hồn tu xứ mưa [Bm7] bay Tôi chiêng trống [E7] gọi, mỗi ngày mỗi [A] xa Đời [A] tan, tan nát chiêm [D] bao Tôi trăng viễn [B9] xứ, [E7] sầu em bến [A] nào Đêm [Am] về theo bánh xe qua Nhớ [F] tôi xa lộ, nhớ nhà Hành [C] Xanh Nhớ [Em] em, kim chỉ khứu [F] tình Trưa [G] ngoan lớp học chiều lành khóm [C] tre Nhớ [E7] mưa, ôi nhớ mưa! Nhớ [A] mưa buồn khắp [C#m] Thị Nghè Nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự [E7] Do [E7] Nhớ nghĩa [Am] trang xưa, quê hương bạn bè Nhớ pho tượng [F] lính, buồn [E7] se bụi [Am] đường

Video hướng dẫn