1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

Cuộn trang

[C] Đêm qua em mơ [Am] gặp Bác Hồ [F] Râu bác dài tóc [C] bác bạc phơ [F] Em âu yếm hôn đôi má bác [Am] Em vui múa em vui hát [F] Bác mỉm cười bác [C] khen em ngoan [G] Bác gật đầu bác [C] khen em ngoan [C] Đêm qua em mơ [Am] gặp Bác Hồ [F] Em thức rồi ngỡ [C] vẫn còn mơ [F] Em mơ ước hôn đôi má bác [Am] Vui bên bác em múa hát [F] Hát bài Hồ Chí [C] Minh muôn năm [G] Hát bài Hồ Chí [C] Minh muôn năm

Video hướng dẫn