1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm sa mạc

Cuộn trang

1. Đêm sa [Em] mạc gió lùa qua mái [Am] tóc Con chim [B7] buồn hót lên tiếng lẻ [Em] loi Đêm sa [Am] mạc cát [Em] lùa bay vạt [C] áo Một thuở [B7] nào giờ đây ta [Em] nhớ người ĐK: Đường [D] về một [G] mình đường sâu [C] hun hút Tiếng [Em] hát điệu [C] buồn như thầm nhớ đến [G] ai Trời [B7] buồn mãi hoài trên sa [C] mạc vắng Đêm [B7] dài mênh mông chỉ minh ta [Em] với ta 2. Đêm sa [Em] mạc gió lùa bay chiếc [Am] lá Bơ vơ [B7] cành lạc [Am] giữa ánh trăng [B7] đêm Đêm sa [Am] mạc bâng [Em] khuâng lòng ta [C] nhớ Gió thì [B7] thầm người có nhớ ta [Em] chăng

Video hướng dẫn