1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm say tình ái (Help me make it through the night)

Cuộn trang

1. Người có [A7] biết em đang ngóng [D] chờ Bao ước [D7] mơ vây kín tâm [G] hồn Với nỗi nhớ mong tràn cõi [A] lòng Hãy đến [A7] cho em vơi sầu [D] nhớ [G][D] 2. Người ơi đến bên anh hỡi [D] người Cho bóng [D7] đêm xa khuất trong [G] đời Hãy đến với yêu thương ngát [A] nồng Với nắng [A7] sớm tươi sáng rạng [D] ngời [G][D] ĐK: Một lần thôi cho em, anh [G] nhé Để giữ mãi cho đến thiên [D] thu Em xin [D7] anh đừng nên lừa [Em] dối em Cho em [E7] yêu anh đến trọn [A7] đời [G][D] --------------------- 1. Take the [A7] ribbon from your [D] hair Shake it [D7] loose, let it [G] fall Lay it soft against my [A] skin Like the [A7] shadow's on the [D] wall [G][D] 2. Come and [A7] lay down by my [D] side Till the [D7] early morning [G] light All I'm taking is your [A] time Help me [A7] make it through the [D] night [G][D] Chorus: I don't care what's right or [G] wrong I won't try to under-[D] stand Let the [D7] devil take to-[E] morrow 'Cause to-[E7] night I need a [A7] friend 3. Yesterday is dead and [D] gone And to- [D7] morrow's out of [G] sight And it's sad to be a-[A] lone Help me [A7] make it through the [D] night [G][D]

Video hướng dẫn