highlight chords
				              [F]            [Bb]  
Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng 
[F7]            [Bb]   
Nhớ chăng non nước Hương Bình! 
[Cm]       [F7]   
Có những ngày xanh, 
       [Bb]   
Lưu luyến bao tình, 
   [Dm]   [Bb]   
Vương mối tơ mành! 
 

   [F7]            
Hàng cây soi bóng nước gương, 
    [Bb]          
Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương 
  [Dm]          [F7]        
Lưu luyến thay phút say hương dịu buồn. 
[Bb]      [F7]      [Bb]  [F7]       
Nhưng thoảng nghe khúc ca Nam Bình sầu than! 
    [Gm]        [F7]   
Như nức nở khóc duyên bẽ bàng! 
         [Cm]  
Thấp thoáng trăng mờ, 
        [Bb]    [Cm]        [F7]  
Ai than ai thở đời vui chi trong sương gió. 
       [Bb] 
Ai nhớ thương ai 
      [F7]        [Bb]   
Đây lúc đêm tàn, tình đã lạt phai. 
 

    [F7]          
Thuyền ơi đưa ta tới đâu ? 
  [Bb]             
Tìm trăng, trăng khuất đã lâu, 
            [F7]        
Sương xuống trên bến cô liêu, thêm sầu. 
[Bb]  [F7]       [Bb]  [F7]       
Bèo nước gió mây, đêm ngắn tình dài. 
[Bb]   [F7]         [Bb]  
Có ai nhớ, ai nơi giang đầu. 
 

                 
Lời 2(hợp âm tương tự như trên): 
 

                
Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng. 
              
Bến xưa non nước Hương Bình 
          
Những phút tàn canh 
          
Vương vấn bao tình, 
         
Ai rứt sao đành. 
 

               
Thuyền mơ trong khúc Nam Ai, 
               
Đàn khuya trên sông ngân dài. 
                  
Ai luyến ai tiếc khúc ca Tần Hoài! 
                     
Ôi! vẳng nghe tiếng ai âm thầm trầm ngân 
               
Như nhắn nhủ mối duyên thờ ơ, 
          
Sông nước lững lờ, 
                      
Ai mong ai chờ đời vui chi trong sương gió. 
        
Đây phút cô đơn 
                  
Ai oán cung đàn sầu vọng trần gian. 
 

              
Thuyền ơi, đưa ta tới đâu! 
               
Hồn thơ vương vấn canh thâu, 
                    
Thương tiếc chi phút bên nhau thêm sầu. 
                    
Bao kiếp giang hồ ly biệt thường tình. 
               
Có ai nhớ ai nơi Hương Bình. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm tàn bến ngự - Đức Thành

				              [F]            [Bb]  
Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng 
[F7]            [Bb]   
Nhớ chăng non nước Hương Bình! 
[Cm]       [F7]   
Có những ngày xanh, 
       [Bb]   
Lưu luyến bao tình, 
   [Dm]   [Bb]   
Vương mối tơ mành! 
 

   [F7]            
Hàng cây soi bóng nước gương, 
    [Bb]          
Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương 
  [Dm]          [F7]        
Lưu luyến thay phút say hương dịu buồn. 
[Bb]      [F7]      [Bb]  [F7]       
Nhưng thoảng nghe khúc ca Nam Bình sầu than! 
    [Gm]        [F7]   
Như nức nở khóc duyên bẽ bàng! 
         [Cm]  
Thấp thoáng trăng mờ, 
        [Bb]    [Cm]        [F7]  
Ai than ai thở đời vui chi trong sương gió. 
       [Bb] 
Ai nhớ thương ai 
      [F7]        [Bb]   
Đây lúc đêm tàn, tình đã lạt phai. 
 

    [F7]          
Thuyền ơi đưa ta tới đâu ? 
  [Bb]             
Tìm trăng, trăng khuất đã lâu, 
            [F7]        
Sương xuống trên bến cô liêu, thêm sầu. 
[Bb]  [F7]       [Bb]  [F7]       
Bèo nước gió mây, đêm ngắn tình dài. 
[Bb]   [F7]         [Bb]  
Có ai nhớ, ai nơi giang đầu. 
 

                 
Lời 2(hợp âm tương tự như trên): 
 

                
Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng. 
              
Bến xưa non nước Hương Bình 
          
Những phút tàn canh 
          
Vương vấn bao tình, 
         
Ai rứt sao đành. 
 

               
Thuyền mơ trong khúc Nam Ai, 
               
Đàn khuya trên sông ngân dài. 
                  
Ai luyến ai tiếc khúc ca Tần Hoài! 
                     
Ôi! vẳng nghe tiếng ai âm thầm trầm ngân 
               
Như nhắn nhủ mối duyên thờ ơ, 
          
Sông nước lững lờ, 
                      
Ai mong ai chờ đời vui chi trong sương gió. 
        
Đây phút cô đơn 
                  
Ai oán cung đàn sầu vọng trần gian. 
 

              
Thuyền ơi, đưa ta tới đâu! 
               
Hồn thơ vương vấn canh thâu, 
                    
Thương tiếc chi phút bên nhau thêm sầu. 
                    
Bao kiếp giang hồ ly biệt thường tình. 
               
Có ai nhớ ai nơi Hương Bình. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com