1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm tàn bến Ngự

Dương Thiệu Tước
Đêm tàn bến Ngự Đêm tàn bến Ngự
Nguồn: hopamviet.com