1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm tàn bến Ngự

Cuộn trang

Ai [G] về bến [Am] Ngự cho [D] ta nhắn [G] cùng Nhớ [Em] chăng non nước Hương [Bm] Bình Có những ngày [D] xanh lưu luyến bao [G] tình Vương [D] mối tơ [G] mành Hàng [G] cây soi bóng [D] nước Hương Thuyền [Em] xa đậu bến [D] Tiêu Tương Lưu [Bm] luyến thay phút say [C] hương dịu [D] buồn Nhưng thoảng [G] nghe khúc [Am] ca Nam [D] Bình sầu [Bm] than Như nức [C] nở khóc [D] duyên bẽ [G] bàng Thấp thoáng trăng [C] mờ [Em] Ai than ai [Am] thở đời vui [D] chi trong sương gió Ai nhớ thương [G] ai Đây lúc đêm [D] tàn tình đã lạt [G] phai Thuyền [G] ơi đưa ta [D] tới đâu ? Tìm [Em] trăng trăng khuất [D] đã lâu Sương [Bm] xuống trên bến cô [Em] liêu thêm [D] sầu Bèo [G] nước gió [Am] mây đêm [D] ngắn tình [Bm] dài Có ai [D] nhớ ai nơi giang [G] đầu Ai [G] về bến [Am] Ngự cho [D] ta nhắn [G] cùng Bến [Em] xưa non nước Hương [Bm] Bình Những phút tàn [D] canh vương vấn bao [G] tình Ai [D] rứt sao [G] đành Thuyền [G] mơ trong khúc [D] Nam Ai Đàn [Em] khuya trên sông [D] ngân dài Ai [Bm] luyến ai tiếc khúc [C] ca Tần [D] Hoài Ôi vẳng [G] nghe tiếng [Am] ai âm [D] thầm trầm [Bm] ngân Như nhắn [C] nhủ mối [D] duyên thờ [G] ơ Sông nước lững [C] lờ [Em] Ai mong ai [Am] chờ đời vui [D] chi trong sương gió Đây phút cô [G] đơn Ai oán cung [D] đàn sầu vọng trần [G] gian Thuyền [G] ơi đưa ta tới [D] đâu Hồn [Em] thơ vương vấn [D] canh thâu Thương [Bm] tiếc chi phút bên [Em] nhau thêm [D] sầu Bao [G] kiếp giang [Am] hồ ly [D] biệt thường [Bm] tình Có ai [D] nhớ ai nơi Hương [G] Bình

Video hướng dẫn