1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm Thanh Bình

Hoàng Kim (lời Việt) - nhạc Franz Gruber
Nguồn: catruong.com