1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm Thánh Vô Cùng (2)

Hùng Lân - Hoàng Long , Nhạc: F. Gruber
Nguồn: catruong.com