1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm Thánh vô cùng (File Cassette 1970)

F. Gruber - Lời Việt: Hùng Lân
Nguồn: thanhcavietnam.net