highlight chords
[C] Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng 
[G7] Ðất với trời [C] se chữ Ðồng 
[F] Ðêm nay Chúa con [C] thần thánh tôn thờ 
[F] Canh khuya giáng sinh [C] trong chốn hang lừa 
[G7] Ơn châu báu không bờ [C] bến 
Biết tìm [G7] kiếm của chi [C] đền 
[C] Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn 
[G7] Nhấp chén phiền [C] vương phong trần 
[F] Than ôi Chúa thương [C] người đến quên mình 
[F] Bơ vơ chốn quên [C] nhà lúc sinh thành 
[G7] Ai đang sống trong lạc [C] thú 
Nhớ rằng [G7] Chúa đang đền [C][C] Tinh tú trên trời, sông núi trên đời 
[G7] Với thánh thần [C] mau kết lời 
[F] Cao sao hóa công [C] đã khéo an bài 
[F] Sai con hiến thân [C] để cứu nhân loại 
[G7] Hang chiên máng rêu tạm [C] trú 
Bốn bề tuyết [G7] sương mịt [C] mù
-----------------
[C] Silent night, holy night
[G7] All is calm, [C] all is bright
[F] Round yon Virgin, [C] Mother and Child
[F] Holy Infant so [C] tender and mild
[G7] Sleep in heavenly [C] peace
Sleep in [G7] heavenly [C] peace
[C] Silent night, holy night
[G7] Shepherds quake [C] at the sight,
[F] Glories stream from [C] heaven afar
[F] Heavenly hosts [C] sing Alleleulia
[G7] Christ the Saviour is [C] born!
Christ the [G7] saviour is [C] born
[C] Silent night, holy night
[G7] Son of God, [C] love's pure light
[F] Radiant beams from [C] thy holy face
[F] With the dawn of [C] redeeming grace
[G7] Jesus Lord at thy [C] birth
Jesus [G7] Lord at thy [C] birth
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm Thánh vô cùng (Silent Night)

Franz Xaver Gruberto , Joseph Mohr , Hùng Lân
[C] Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng 
[G7] Ðất với trời [C] se chữ Ðồng 
[F] Ðêm nay Chúa con [C] thần thánh tôn thờ 
[F] Canh khuya giáng sinh [C] trong chốn hang lừa 
[G7] Ơn châu báu không bờ [C] bến 
Biết tìm [G7] kiếm của chi [C] đền 
[C] Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn 
[G7] Nhấp chén phiền [C] vương phong trần 
[F] Than ôi Chúa thương [C] người đến quên mình 
[F] Bơ vơ chốn quên [C] nhà lúc sinh thành 
[G7] Ai đang sống trong lạc [C] thú 
Nhớ rằng [G7] Chúa đang đền [C][C] Tinh tú trên trời, sông núi trên đời 
[G7] Với thánh thần [C] mau kết lời 
[F] Cao sao hóa công [C] đã khéo an bài 
[F] Sai con hiến thân [C] để cứu nhân loại 
[G7] Hang chiên máng rêu tạm [C] trú 
Bốn bề tuyết [G7] sương mịt [C] mù
-----------------
[C] Silent night, holy night
[G7] All is calm, [C] all is bright
[F] Round yon Virgin, [C] Mother and Child
[F] Holy Infant so [C] tender and mild
[G7] Sleep in heavenly [C] peace
Sleep in [G7] heavenly [C] peace
[C] Silent night, holy night
[G7] Shepherds quake [C] at the sight,
[F] Glories stream from [C] heaven afar
[F] Heavenly hosts [C] sing Alleleulia
[G7] Christ the Saviour is [C] born!
Christ the [G7] saviour is [C] born
[C] Silent night, holy night
[G7] Son of God, [C] love's pure light
[F] Radiant beams from [C] thy holy face
[F] With the dawn of [C] redeeming grace
[G7] Jesus Lord at thy [C] birth
Jesus [G7] Lord at thy [C] birth

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com