1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm Thánh vô cùng (Silent Night)

Cuộn trang

[C] Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng [G7] Ðất với trời [C] se chữ Ðồng [F] Ðêm nay Chúa con [C] thần thánh tôn thờ [F] Canh khuya giáng sinh [C] trong chốn hang lừa [G7] Ơn châu báu không bờ [C] bến Biết tìm [G7] kiếm của chi [C] đền [C] Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn [G7] Nhấp chén phiền [C] vương phong trần [F] Than ôi Chúa thương [C] người đến quên mình [F] Bơ vơ chốn quên [C] nhà lúc sinh thành [G7] Ai đang sống trong lạc [C] thú Nhớ rằng [G7] Chúa đang đền [C][C] Tinh tú trên trời, sông núi trên đời [G7] Với thánh thần [C] mau kết lời [F] Cao sao hóa công [C] đã khéo an bài [F] Sai con hiến thân [C] để cứu nhân loại [G7] Hang chiên máng rêu tạm [C] trú Bốn bề tuyết [G7] sương mịt [C] mù ----------------- [C] Silent night, holy night [G7] All is calm, [C] all is bright [F] Round yon Virgin, [C] Mother and Child [F] Holy Infant so [C] tender and mild [G7] Sleep in heavenly [C] peace Sleep in [G7] heavenly [C] peace [C] Silent night, holy night [G7] Shepherds quake [C] at the sight, [F] Glories stream from [C] heaven afar [F] Heavenly hosts [C] sing Alleleulia [G7] Christ the Saviour is [C] born! Christ the [G7] saviour is [C] born [C] Silent night, holy night [G7] Son of God, [C] love's pure light [F] Radiant beams from [C] thy holy face [F] With the dawn of [C] redeeming grace [G7] Jesus Lord at thy [C] birth Jesus [G7] Lord at thy [C] birth

Video hướng dẫn