1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm Thánh Vô Cùng

F. Gruber - Lời Việt: Hùng Lân

Nguồn: thanhcavietnam.net