1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm Thánh vô cùng

F. Gruber - Hùng Lân - Hòa âm: Tiến Linh
Nguồn: thanhcavietnam.net