1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm Thánh Vô Cùng

Hùng Lân , Nhạc: F. Gruber

Nguồn: catruong.com