Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm thấy ta là thác đổ

Cuộn trang

1. Một [Am] đêm bước chân về gác [Em] nhỏ, chợt [G] nhớ đóa hoa tường [C] vi Bàn [Am] tay ngắt hoa từ phố [Em] nọ, giờ [G] đây đã quên vườn [C] xưa Một [Am] hôm bước qua thành phố lạ, thành [G] phố đã đi ngũ [C] chưa Đời [Am] ta có khi tựa lá [Em] cỏ, ngồi [G] hát ca rất tự [C] do Nhiều [Am] khi bỗng như trẻ nhớ [Em] nhà, từ [Dm] những phố xưa tôi [Am] về Ngày [Am] xuân bước qua đời rất [Em] nhẹ, mùa [F] xuân đã qua bao [G] giờ Nhiều [C] đêm thấy ta là [E] thác đổ, tỉnh [F] ra [E7] có khi còn [Am] nghe 2. Một [Am] đêm bước chân về giữ [Em] chợ, chợt [G] thấy vui như trẻ [C] thơ Đời [Am] ta có khi là đốm [Em] lửa, một [G] hôm nhóm trong vườn [C] khuya Vườn [Am] khuya đóa hoa nào mới nở, đời [G] ta có ai vừa [C] qua Nhiều [Am] khi thấy trăm ngàn nấm [Em] mộ, tôi [G] nghĩ quanh đây hồ [C] như Đời [Am] ta hết mang điều mới [Em] lạ, tôi [Dm] đã sống rất ơ [Am] thờ Lòng [Am] tôi có đôi lần khép [Em] cửa, rồi [F] bên vết thương tôi [G] quỳ Và [C] em đã mang lời [E] khấn nhỏ, bỏ [F] tôi đứng [E7] bên đời [Am] kia