highlight chords
Vùng cao nguyên đất [Am] đỏ, trời lạnh với sương mù
Thương mến [F] anh vượt [C] đường xa đến [Am] đây
Mưa vẫn [Dm] bay mà lòng anh vẫn [Am] say
Diệt thù trong rừng [C] sâu khi bên [F] suối vắng đêm [E7] thâu
Gặp anh trong phút [Am] này, là mừng trong phút này
Khi chiến [F] tranh còn [C] gây thêm máu [Am] lửa
Thì mộng [Dm] mơ xin trả hết cho [Am] đời
Quê hương [E7] này còn mãi mãi nhờ [Am] anh
Khi đôi [F] chân vẫn chưa [C] mòn trên núi [Am] cao
Khi đêm [Dm] đêm súng căm hờn vẫn đổi [Am] trao
Anh vẫn [F] đi, đi giết [Am] thù
Anh vẫn [E7] mong vì ngày vui cho chúng [Am] mình
Ngoài kia sương xuống [Am] lạnh tình càng thiết tha nhiều
Ta cố [F] vui vì [C] mai xa cách [Am] rồi
Vì thời [Dm] gian chẳng có xếp hoa [Am] mành
Nhưng đêm [E7] này còn ghi mãi lòng [Am] nhau
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm tiền đồn

Lam Phương
Vùng cao nguyên đất [Am] đỏ, trời lạnh với sương mù
Thương mến [F] anh vượt [C] đường xa đến [Am] đây
Mưa vẫn [Dm] bay mà lòng anh vẫn [Am] say
Diệt thù trong rừng [C] sâu khi bên [F] suối vắng đêm [E7] thâu
Gặp anh trong phút [Am] này, là mừng trong phút này
Khi chiến [F] tranh còn [C] gây thêm máu [Am] lửa
Thì mộng [Dm] mơ xin trả hết cho [Am] đời
Quê hương [E7] này còn mãi mãi nhờ [Am] anh
Khi đôi [F] chân vẫn chưa [C] mòn trên núi [Am] cao
Khi đêm [Dm] đêm súng căm hờn vẫn đổi [Am] trao
Anh vẫn [F] đi, đi giết [Am] thù
Anh vẫn [E7] mong vì ngày vui cho chúng [Am] mình
Ngoài kia sương xuống [Am] lạnh tình càng thiết tha nhiều
Ta cố [F] vui vì [C] mai xa cách [Am] rồi
Vì thời [Dm] gian chẳng có xếp hoa [Am] mành
Nhưng đêm [E7] này còn ghi mãi lòng [Am] nhau

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com