1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm tiền đồn

Cuộn trang

Vùng cao nguyên đất [Am] đỏ, trời lạnh với sương mù Thương mến [F] anh vượt [C] đường xa đến [Am] đây Mưa vẫn [Dm] bay mà lòng anh vẫn [Am] say Diệt thù trong rừng [C] sâu khi bên [F] suối vắng đêm [E7] thâu Gặp anh trong phút [Am] này, là mừng trong phút này Khi chiến [F] tranh còn [C] gây thêm máu [Am] lửa Thì mộng [Dm] mơ xin trả hết cho [Am] đời Quê hương [E7] này còn mãi mãi nhờ [Am] anh Khi đôi [F] chân vẫn chưa [C] mòn trên núi [Am] cao Khi đêm [Dm] đêm súng căm hờn vẫn đổi [Am] trao Anh vẫn [F] đi, đi giết [Am] thù Anh vẫn [E7] mong vì ngày vui cho chúng [Am] mình Ngoài kia sương xuống [Am] lạnh tình càng thiết tha nhiều Ta cố [F] vui vì [C] mai xa cách [Am] rồi Vì thời [Dm] gian chẳng có xếp hoa [Am] mành Nhưng đêm [E7] này còn ghi mãi lòng [Am] nhau

Video hướng dẫn