1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm tóc rối

Cuộn trang

Qua một lần yêu đương trắc [Am] trở ta chợt biết rằng Đường vào tình yêu lắm đam [E7] mê lắm nỗi nhọc [Am] nhằn Ta yêu [C] người bằng con tim tha [F] thiết Rời vòng [Am] tay người bỏ ta đâu [C] biết. Đêm thật dài đêm trong mắt [Am] đỏ, yêu lạc nẻo rồi Lời tình đầu môi đã cho [E7] ta héo mòn tuổi [Am] đời Đôi môi [C] nào tìm nhau đêm tóc [F] rối Nhạt màu [Am] môi, người [E7] đi khuất nẻo chân [Am] trời. Người đi rồi còn riêng ta thui [C] thủi Đường tình một lần [F] qua, thương tuổi ngọc [E] ngà Yêu thì [C] vơi, đau thương thì lại [Am] đầy Còn ai vui đêm [E7] nay, sao nghe lạnh vòng [Am] tay Ta dại khờ nên tin tất [Am] cả, tiếng ngọt tiếng bùi Người đã tặng ta vết thương [E7] đau với nỗi ngậm [Am] ngùi Thôi qua [C] rồi từng đêm đếm tóc [F] rối Đường vào [Am] yêu, một lần [E7] thôi có vạn nỗi [Am] sầu.

Video hướng dẫn