highlight chords
Qua một lần yêu đương trắc [Am] trở ta chợt biết rằng
Đường vào tình yêu lắm đam [E7] mê lắm nỗi nhọc [Am] nhằn
Ta yêu [C] người bằng con tim tha [F] thiết
Rời vòng [Am] tay người bỏ ta đâu [C] biết.
Đêm thật dài đêm trong mắt [Am] đỏ, yêu lạc nẻo rồi
Lời tình đầu môi đã cho [E7] ta héo mòn tuổi [Am] đời
Đôi môi [C] nào tìm nhau đêm tóc [F] rối
Nhạt màu [Am] môi, người [E7] đi khuất nẻo chân [Am] trời.
Người đi rồi còn riêng ta thui [C] thủi
Đường tình một lần [F] qua, thương tuổi ngọc [E] ngà
Yêu thì [C] vơi, đau thương thì lại [Am] đầy
Còn ai vui đêm [E7] nay, sao nghe lạnh vòng [Am] tay
Ta dại khờ nên tin tất [Am] cả, tiếng ngọt tiếng bùi
Người đã tặng ta vết thương [E7] đau với nỗi ngậm [Am] ngùi
Thôi qua [C] rồi từng đêm đếm tóc [F] rối
Đường vào [Am] yêu, một lần [E7] thôi có vạn nỗi [Am] sầu.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm tóc rối

Hàn Châu
Qua một lần yêu đương trắc [Am] trở ta chợt biết rằng
Đường vào tình yêu lắm đam [E7] mê lắm nỗi nhọc [Am] nhằn
Ta yêu [C] người bằng con tim tha [F] thiết
Rời vòng [Am] tay người bỏ ta đâu [C] biết.
Đêm thật dài đêm trong mắt [Am] đỏ, yêu lạc nẻo rồi
Lời tình đầu môi đã cho [E7] ta héo mòn tuổi [Am] đời
Đôi môi [C] nào tìm nhau đêm tóc [F] rối
Nhạt màu [Am] môi, người [E7] đi khuất nẻo chân [Am] trời.
Người đi rồi còn riêng ta thui [C] thủi
Đường tình một lần [F] qua, thương tuổi ngọc [E] ngà
Yêu thì [C] vơi, đau thương thì lại [Am] đầy
Còn ai vui đêm [E7] nay, sao nghe lạnh vòng [Am] tay
Ta dại khờ nên tin tất [Am] cả, tiếng ngọt tiếng bùi
Người đã tặng ta vết thương [E7] đau với nỗi ngậm [Am] ngùi
Thôi qua [C] rồi từng đêm đếm tóc [F] rối
Đường vào [Am] yêu, một lần [E7] thôi có vạn nỗi [Am] sầu.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com