1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm trăng khuya

Cuộn trang

Giọt nước [Bbmaj7] mắt rơi thiết [Dm9] tha C̣òn tiếng [Ebmaj7] khóc ôi xót [F6] xa Nghìn đau [Ebmaj7] thương Còn [Dm7] đó bên [G7] song nhạt [Cm] nhòa Chợt thức [F7] giấc bên khúc [Eb] ca Còn tiếng [F6] hát nay vắng [Ebmaj7] xa Rồi mãi [Cm7] mãi phai [F7] nhòa tâm [Bb] tư Đêm trăng [Gm7] khuya bên gịòng sông [Am7] vắng Ta mình riêng [F7] bóng nhớ em bên [Bb] song thướt [Dm7] tha [G7] Bao thu [Cm7] qua muôn lần thay [Cm6] lá Muôn vàn thương [Eb] nhớ [Dm7] Khắc [Cm7] ghi [Bbmaj7] trong [Am7] lòng ước [F7] mong [Bbmaj7] Tình còn xanh lá [Ebmaj7] thắm, đời vùi sâu nước [Gm7] mắt Cho sầu [C9] đắng cho tình vắng cho vàng nét [F7] môi [Bbmaj7] Từ ngày xuân đã [Ebmaj7] chết, còn hồn xanh mắt [Gm7] biếc Trên ghềnh [C9] đá em còn [F7] đó khúc ca dưới [Bb] trăng Giọt nước [Bbmaj7] mắt nay vắng [Dm6] xa Chiều đã [Ebmaj7] khuất ta với [F6] ta Ngưỡi bên [Ebmaj7] song từ [Dm7] đó bước [G7] chân im [Cm] lìm Chờ mãi [F7] mãi trong giấc [Eb] mơ Vườn bát [F6] ngát như suối [Ebmaj7] thơ Đời cuối [Cm7] nắng lên [F7] mù tương [Bb]

Video hướng dẫn