1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm trên vùng đất lạ

Cuộn trang

Ngày tạm dừng bước quân [Am] hành Quán khuya phố [F] nhỏ trông mưa sự [Am] tình Vào cuối [F] tháng đến đêm này vơi túi [C] nhỏ Cạn tiền vui buổi [F] này nên rượu uống chưa [E7] say. Bạn bè mình có dăm [Am] người Đứa đi đứa [F] ở đứa xa bạt [Am] ngàn Lòng day [F] dứt lúc nghe hồn loang vết [C] đạn Thù hằn qua môi [E7] buồn nên từ đó căm [Am] hờn. Những đôi [Dm] mươi già nua trước [Am] tuổi Bởi gian [E7] truân đất nước còn [Am] dài Đêm sa vũng [F] lầy thay giấc ngủ ban [E7] ngày Nên giấc ngủ chưa [Am] đầy. Giày trận mòn dốc sương [Am] mù Mắt đom đóm [F] lửa khi nghe đạn [Am] thù Đường đất [F] nước bước chân dài chưa biết [C] mỏi Ngủ ngồi trên xứ [E7] lạ đêm này có đôi [Am] mình.

Video hướng dẫn