highlight chords
Ngày tạm dừng bước quân [Am] hành
Quán khuya phố [F] nhỏ trông mưa sự [Am] tình
Vào cuối [F] tháng đến đêm này vơi túi [C] nhỏ
Cạn tiền vui buổi [F] này nên rượu uống chưa [E7] say.
Bạn bè mình có dăm [Am] người
Đứa đi đứa [F] ở đứa xa bạt [Am] ngàn
Lòng day [F] dứt lúc nghe hồn loang vết [C] đạn
Thù hằn qua môi [E7] buồn nên từ đó căm [Am] hờn.
Những đôi [Dm] mươi già nua trước [Am] tuổi
Bởi gian [E7] truân đất nước còn [Am] dài
Đêm sa vũng [F] lầy thay giấc ngủ ban [E7] ngày
Nên giấc ngủ chưa [Am] đầy.
Giày trận mòn dốc sương [Am] mù
Mắt đom đóm [F] lửa khi nghe đạn [Am] thù
Đường đất [F] nước bước chân dài chưa biết [C] mỏi
Ngủ ngồi trên xứ [E7] lạ đêm này có đôi [Am] mình.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm trên vùng đất lạ

Trúc Phương
Ngày tạm dừng bước quân [Am] hành
Quán khuya phố [F] nhỏ trông mưa sự [Am] tình
Vào cuối [F] tháng đến đêm này vơi túi [C] nhỏ
Cạn tiền vui buổi [F] này nên rượu uống chưa [E7] say.
Bạn bè mình có dăm [Am] người
Đứa đi đứa [F] ở đứa xa bạt [Am] ngàn
Lòng day [F] dứt lúc nghe hồn loang vết [C] đạn
Thù hằn qua môi [E7] buồn nên từ đó căm [Am] hờn.
Những đôi [Dm] mươi già nua trước [Am] tuổi
Bởi gian [E7] truân đất nước còn [Am] dài
Đêm sa vũng [F] lầy thay giấc ngủ ban [E7] ngày
Nên giấc ngủ chưa [Am] đầy.
Giày trận mòn dốc sương [Am] mù
Mắt đom đóm [F] lửa khi nghe đạn [Am] thù
Đường đất [F] nước bước chân dài chưa biết [C] mỏi
Ngủ ngồi trên xứ [E7] lạ đêm này có đôi [Am] mình.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com