1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm trong rừng

Cuộn trang

[Dm] Rừng muôn cây xanh cao [Gm] âm u ngàn [Dm] thác lá Gió lắng xa mênh mông [Gm] ngồi xung quanh [Dm] phiến đá ta khơi lửa đào Bập [Am] bùng bập bùng trong đêm [Dm] thâu [Dm] Mờ sương reo trong không [Gm] âm u ngàn [Dm] gió lá Khuất bóng ánh trăng sao [Gm] ngồi trong hơi [Dm] núi giá ta khơi lửa hồng Bập [Am] bùng bập bùng trong đêm [Dm] thâu [Am] Ta ngồi trong ánh lửa đêm [E7] Ta cùng cất cao lời [Am] nguyền Thề đồng [C] tâm ta quyết thờ sông núi [Am] Đem tâm [C] can xây đắp ngày tươi [Am] mới [Am] Hm hm hm hm hm [Dm] Hm hm hm hm [E7] hm Một lòng [Am] son bền tâm chí vì non nước có sa chi lao lung Anh em [E7] ơi im nghe âm vang trong [Am] rừng Một lòng [Am] son bền tâm chí vì non nước có sa chi lao lung Anh em [E7] ơi im nghe âm vang trong [Am] rừng [Dm] Rừng muôn cây xanh cao [Gm] Âm u ngàn [Dm] thác lá Khuất bóng ánh trăng sao [Gm] ngồi trong hơi [Dm] núi giá ta khơi lửa hồng Bập [Am] bùng bập bùng trong đêm [Dm] thâu

Video hướng dẫn