highlight chords
1. [C] Đêm Trường [Am] Sơn 
[C] Chúng cháu nhìn [Am] trăng nhìn cây 
Cảnh về [Dm] khuya như [E7] vẽ 
Bâng [F] khuâng [Dm] chúng cháu nghĩ 
Bác [E7] như đã đến nơi [Am] này 
[F] Ơi đêm Trường Sơn 
Nghe tiếng suối trong [Am] như tiếng hát [F] xa 
Mà [Am] ngỡ như từ Pác Bó [F] suối về [C] đây ngân nga 
Âm vang Trường [Am] Sơn âm [Dm] vang Trường Sơn 
2. [C] Đêm Trường [Am] Sơn 
[C] Vẫn thấy mùa [Am] trăng ngàn xưa 
Tỏa ngàn [Dm] hương thương [E7] nhớ 
Bâng [F] khuâng [Dm] chúng cháu thấy 
Bác [E7] như đang đứng nơi [Am] này
[F] Ơi đêm Trường Sơn 
Nghe tiếng suối trong [Am] như tiếng hát [F] xa 
Mà [Am] ngỡ như từ Pác Bó [F] suối về [C] đây ngân nga 
Âm vang Trường [Am] Sơn âm [Dm] vang Trường Sơn
* [Am] Đường Trường [C] Sơn mang bóng [Am] hình của [C] Bác 
[Dm] Đường Trường [Am] Sơn chúng cháu [Dm] dồn chân [G] bước 
Con [C] đường của [E7] Bác đã đi [Am] qua 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm Trường Sơn nhớ Bác

Trần Chung , Nguyễn Trung Thu
1. [C] Đêm Trường [Am] Sơn 
[C] Chúng cháu nhìn [Am] trăng nhìn cây 
Cảnh về [Dm] khuya như [E7] vẽ 
Bâng [F] khuâng [Dm] chúng cháu nghĩ 
Bác [E7] như đã đến nơi [Am] này 
[F] Ơi đêm Trường Sơn 
Nghe tiếng suối trong [Am] như tiếng hát [F] xa 
Mà [Am] ngỡ như từ Pác Bó [F] suối về [C] đây ngân nga 
Âm vang Trường [Am] Sơn âm [Dm] vang Trường Sơn 
2. [C] Đêm Trường [Am] Sơn 
[C] Vẫn thấy mùa [Am] trăng ngàn xưa 
Tỏa ngàn [Dm] hương thương [E7] nhớ 
Bâng [F] khuâng [Dm] chúng cháu thấy 
Bác [E7] như đang đứng nơi [Am] này
[F] Ơi đêm Trường Sơn 
Nghe tiếng suối trong [Am] như tiếng hát [F] xa 
Mà [Am] ngỡ như từ Pác Bó [F] suối về [C] đây ngân nga 
Âm vang Trường [Am] Sơn âm [Dm] vang Trường Sơn
* [Am] Đường Trường [C] Sơn mang bóng [Am] hình của [C] Bác 
[Dm] Đường Trường [Am] Sơn chúng cháu [Dm] dồn chân [G] bước 
Con [C] đường của [E7] Bác đã đi [Am] qua 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com