1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm vang tiếng gọi

Lm. Nguyên Hòa
Nguồn: thanhcavietnam.net