1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm vàng

Cuộn trang

1. Bồi [C] hồi nghe ai mới hát Bài [G7] nhạc xưa em vẫn [C] hát Một lần đương ngây ngất hát Bỗng đứt dây tơ [G7] đàn Nghẹn [Dm] ngào dâng lên đắng ngắt Nụ hồng sương pha tím [G7] ngắt Một trời pha lê vỡ nát Những giấc mơ đêm [C] vàng 2. Gục [C] đầu trong quang bóng tối Cầm [G7] đàn dây chưa muốn [C] nối Vườn địa [G7] đàng Adam trái cấm trên tay còn [F] tươi Bàng hoàng trông theo chiếc bóng Nhạt nhòa tan trong khói [C] sóng Một [G7] vì sao sa trên không, biết [Dm] đâu ĐK: [Dm] Lời tự tình từ đây Cũng [F] Mặc tình tự mà [C] thay [F] Khi xưa em không [G7] hứa Nghĩ [E] tại đôi mình còn [Am] chưa [Dm] Buột miệng hỏi thực [G7] hư Cũng [Em] sợ tình ta tan [C] vỡ Người [C] đàn mang theo tiếng hát Để [G7] lại bao nhiêu mất [C] mát Đèn [G7] màu rưng rưng chớp [C] tắt Bâng khuâng [F] vầng trăng Một [F] dòng sông trăng vỡ nát Đã huyền thoại qua tiếng [C] hát Từng dãy thiên hà tinh [A] tú Lung linh trên [Dm] trời cùng nguyện ước [C] Chờ một vì sao đổi ngôi [D7] Chờ cho thú đau [G7] thương Lênh đênh chơi [C] vơi Cuốn [Dm] trôi tình [G7] gần Bỗng quá [C] xa xôi

Video hướng dẫn