1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm về phố xưa

Cuộn trang

Đêm [C] về chào lại phố [Em] xưa Thấy trăng trên [Dm] cành trên cành xanh [G] xanh [C] Chào [F] con phố đứng đèn [Dm] vàng Chào hàng khuynh [G] diệp, chào mái hiên [C] em Chào [Am] cây bông giấy bông [F] lan Đêm nay đứng [Dm] đợi chút [G] tình mong [C] manh. Không có ai đứng [Em] chờ, hiên [F] vắng em hững [Dm] hờ Chẳng [G] còn ai ngóng [C] trông, đó [F] đây mà như [G] xa Phố chia hai đường [C] qua sông khô lòng phù sa Anh [F] nay thành kẻ [Dm] lạ, em [G] nay thành người [C] ta. Đêm [Am] về chào lại phố [Em] xưa [F] Có cơn mưa [Dm] lạnh chia tình em [G] xa Chào [F] con phố đứng bàng [Dm] hoàng Chào lòng hiu [G] quạnh, chào bóng chênh [C] vênh Chào [Am] em tóc gió bay [F] nghiêng Thôi anh giữ [Dm] lại, chút [G] tình cõi [C] riêng.

Video hướng dẫn