1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đêm xuân

Phạm Duy
Đêm xuân
Nguồn: hopamviet.com