highlight chords
[Am]Tôi đến gần tôi vẫn còn xa vẫn còn những gì [D]tăm tối
[F]Tôi đến gần tôi trong giấc dài [B]trong những giờ buồn
phiền [E]không dứt
[Am]Tôi đến gần đau đến gần mê đến gần những ngày [D]vui héo
[F]Tôi đang đến gần hay vẫn [B]còn cách một cơn ác [E]mộng
ĐK:
Vẫn [Dm]cách ngăn vẫn [Am]sóng dâng
ngập [C]hết lòng [E]tôi thấy [Am]trong tiếng cười có khi tối [E]mặt
vẫn [Dm]sống thôi nắng [Am]vẫn trôi
là [C]biết lòng tôi [E]cháy như đóm [Am]tàn giấc mơ khép [E]màn
Lời 2:
Tôi đã gần chưa những niềm vui đã gần buồn đau mới
Tôi đã gần tôi trong cánh đời hay vẫn còn chập chùng xa tắp
Tôi đã gần chưa chính hồn tôi đã gần chưa những hành lang tối
Tôi đang tiến về đôi cánh mòn rách dài sau giấc mộng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đến Gần Tôi

Quốc Bảo
[Am]Tôi đến gần tôi vẫn còn xa vẫn còn những gì [D]tăm tối
[F]Tôi đến gần tôi trong giấc dài [B]trong những giờ buồn
phiền [E]không dứt
[Am]Tôi đến gần đau đến gần mê đến gần những ngày [D]vui héo
[F]Tôi đang đến gần hay vẫn [B]còn cách một cơn ác [E]mộng
ĐK:
Vẫn [Dm]cách ngăn vẫn [Am]sóng dâng
ngập [C]hết lòng [E]tôi thấy [Am]trong tiếng cười có khi tối [E]mặt
vẫn [Dm]sống thôi nắng [Am]vẫn trôi
là [C]biết lòng tôi [E]cháy như đóm [Am]tàn giấc mơ khép [E]màn
Lời 2:
Tôi đã gần chưa những niềm vui đã gần buồn đau mới
Tôi đã gần tôi trong cánh đời hay vẫn còn chập chùng xa tắp
Tôi đã gần chưa chính hồn tôi đã gần chưa những hành lang tối
Tôi đang tiến về đôi cánh mòn rách dài sau giấc mộng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com