1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đến Gần Tôi

Cuộn trang

[Am]Tôi đến gần tôi vẫn còn xa vẫn còn những gì [D]tăm tối [F]Tôi đến gần tôi trong giấc dài [B]trong những giờ buồn phiền [E]không dứt [Am]Tôi đến gần đau đến gần mê đến gần những ngày [D]vui héo [F]Tôi đang đến gần hay vẫn [B]còn cách một cơn ác [E]mộng ĐK: Vẫn [Dm]cách ngăn vẫn [Am]sóng dâng ngập [C]hết lòng [E]tôi thấy [Am]trong tiếng cười có khi tối [E]mặt vẫn [Dm]sống thôi nắng [Am]vẫn trôi là [C]biết lòng tôi [E]cháy như đóm [Am]tàn giấc mơ khép [E]màn Lời 2: Tôi đã gần chưa những niềm vui đã gần buồn đau mới Tôi đã gần tôi trong cánh đời hay vẫn còn chập chùng xa tắp Tôi đã gần chưa chính hồn tôi đã gần chưa những hành lang tối Tôi đang tiến về đôi cánh mòn rách dài sau giấc mộng

Video hướng dẫn