1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đền tạ trái tim Mẹ (Saxophone)

Nguyễn Khắc Tuần
Nguồn: thanhcavietnam.net