1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đến với cao nguyên

Cuộn trang

1. Vì một bình [G] minh, rừng thu sương [Bm] tan Vì một trường [Am] ca, trường ca Đam [C] San Vì một tình [G] yêu, tình yêu miên [Em] man Mênh [Bm] mang mênh mang đồng cỏ Tôi đến [D] đây với cao nguyên [C] cao nguyên ơi Tôi đến [D] đây với cao nguyên [G] cao nguyên ơi. 2. Vì một dòng [G] suối, dòng suối Ka [Bm] Kong, Vì một màu [Am] đất, màu đất ba [C] zan Vì một hùng [G] ca, hùng ca Man Răng [Em] Lơn Mênh [Bm] mang mênh mang đồng cỏ Tôi đến [D] đây với cao nguyên [C] cao nguyên ơi Tôi đến [D] đây với cao nguyên [G] cao nguyên ơi. 3. Vì một nhịp [G] chiêng, nhịp chiêng buôn Ka [Bm] xiêng Vì một chiều [Am] xanh, lộng gió Ban [C] Mê Là tình [G] yêu mà tôi đam [Em] mê Mênh [Bm] mang mênh mang đồng cỏ Tôi đến [D] đây với cao nguyên [C] cao nguyên ơi Tôi đến [D] đây với cao nguyên [G] cao nguyên ơi.

Video hướng dẫn