1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đến với con người Việt Nam tôi

Cuộn trang

1. Này bạn thân [G] ơi năm châu bốn [D] phương Việt Nam đất [Em] nước chúng tôi xin [Bm] chào Ngày nào [C] còn chìm trong khói [Am] bom Mà giờ [D] đây cất cao lời ca [G] vang. Hà Nội thủ [G] đô con tim dấu [D] yêu Ngược xuôi phố [Em] xá đã vui thêm [Bm] nhiều Tàu vào [C] Nam rộn vang tiếng [Am] ca Ngàn bàn [D] tay vẫy nhau chào tương [G] lai. Sài Gòn hôm [G] nay bao nhiêu đổi [D] thay Hoà theo sức [Em] sống với bao công [Bm] trình Từ bàn [C] tay cùng nhau đắp [Am] xây Để giờ [D] đây chúng tôi gọi [G] mời. ĐK: Hãy đến với [G] những con người Việt [Am] Nam tôi Đến với quê [D] hương đất nước thanh [G] bình Đến với tết [E] đón giao thừa ngày [Am] ba mươi Với những chiến [D] công mùa xuân năm [G] ấy. Quê hương tôi [E] đây đã sống hôm [Am] qua Quê hương tôi [D] đây vẫn sáng hôm [G] nay Quê hương tôi [E] đây sẽ mãi mai [Am] sau Vang danh non [D] sông trái tim Việt [G] Nam. 2. Này bạn thân [G] ơi năm châu bốn [D] phương Việt Nam đất [Em] nước chúng tôi xin [Bm] chào Ngày nào [C] còn chìm trong khói [Am] bom Mà giờ [D] đây cất cao lời ca [G] vang. Một ngày cha [G] ông vang danh núi [D] sông Một ngày đất [Em] nước đứng lên thanh [Bm] bình Ngày dựng [C] xây cùng bao cánh [Am] tay Ngày hôm [D] nay bước lên cùng anh [G] em. Mảnh đạn năm [G] xưa gieo trên đất [D] nâu Giờ đây đã [Em] hoá những thân lúa [Bm] vàng Gởi vào [C] trong từng trang sách [Am] thơ Chờ tương [D] lai trái tim mỉm [G] cười.

Video hướng dẫn