1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đẹp thay bàn tay Linh mục

Phạm Trung - Lời: Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên
Nguồn: thanhcavietnam.net