highlight chords
Tone gốc Ab 
Come and [Dm7b5]take a [Gm7]trip in my [Cm7]rocket [Fm7]ship 
We'll [Bbm7]have a lovely [Eb7]after [Abmaj7]noon [Ab7b9] 
Kiss the [Db7]world goodbye and a [C7]way we [Fm7]fly [Bbm7] 
Desti [Ab7]nation [Abmaj7]moon. 
Travel fast as light 'til we're lost from sight 
The earth is like a toy bal - loon 
What a thrill you get ridin' on a jet 
Destination moon. 
Bridge: 
We'll go [Dm7b5]up, [Gm7]up, [C7]up, [Fm7]up, [Bbm7]straight to the [Eb7]moon, we [Abmaj7]two; 
[Dm7b5]High in the [Gm7]starry [C7]blue I'll be [Fm7]out of this [Bbm7]world with [Eb7]you 
So a [Dm7b5]way we [Gm7]steal in a [Cm7]space [Fm7]mobile 
A [Bbm7]supersonic [Eb7]honey [Abmaj7]moon [Ab7b9] 
Leave your [Db7]cares below, pull the [C7]switch, let's [Fm7]go! [Bbm7] 
Desti [Eb7]nation [Abmaj7]moon.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Destination Moon

Nat King Cole
Tone gốc Ab 
Come and [Dm7b5]take a [Gm7]trip in my [Cm7]rocket [Fm7]ship 
We'll [Bbm7]have a lovely [Eb7]after [Abmaj7]noon [Ab7b9] 
Kiss the [Db7]world goodbye and a [C7]way we [Fm7]fly [Bbm7] 
Desti [Ab7]nation [Abmaj7]moon. 
Travel fast as light 'til we're lost from sight 
The earth is like a toy bal - loon 
What a thrill you get ridin' on a jet 
Destination moon. 
Bridge: 
We'll go [Dm7b5]up, [Gm7]up, [C7]up, [Fm7]up, [Bbm7]straight to the [Eb7]moon, we [Abmaj7]two; 
[Dm7b5]High in the [Gm7]starry [C7]blue I'll be [Fm7]out of this [Bbm7]world with [Eb7]you 
So a [Dm7b5]way we [Gm7]steal in a [Cm7]space [Fm7]mobile 
A [Bbm7]supersonic [Eb7]honey [Abmaj7]moon [Ab7b9] 
Leave your [Db7]cares below, pull the [C7]switch, let's [Fm7]go! [Bbm7] 
Desti [Eb7]nation [Abmaj7]moon.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com