highlight chords
Tone gốc Ab
Come and [Dm7b5]take a [Gm7]trip in my [Cm7]rocket [Fm7]ship
We'll [Bbm7]have a lovely [Eb7]after [Abmaj7]noon [Ab7b9]
Kiss the [Dbmaj7]world goodbye and a [C7]way we [Fm7]fly [Bbm7]
Desti [Ab7]nation [Abmaj7]moon.
Travel fast as light 'til we're lost from sight
The earth is like a toy bal - loon
What a thrill you get ridin' on a jet
Destination moon.
Bridge:
We'll go [Dm7b5]up, [Gm7]up, [C7]up, [Fm7]up, [Bbm7]straight to the [Eb7]moon, we [Abmaj7]two;
[Dm7b5]High in the [Gm7]starry [C7]blue I'll be [Fm7]out of this [Bbm7]world with [Eb7]you
So a [Dm7b5]way we [Gm7]steal in a [Cm7]space [Fm7]mobile
A [Bbm7]supersonic [Eb7]honey [Abmaj7]moon [Ab7b9]
Leave your [Dbmaj7]cares below, pull the [C7]switch, let's [Fm7]go! [Bbm7]
Desti [Eb7]nation [Abmaj7]moon.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Destination Moon

Roy Alfred & Marvin Fisher
Tone gốc Ab
Come and [Dm7b5]take a [Gm7]trip in my [Cm7]rocket [Fm7]ship
We'll [Bbm7]have a lovely [Eb7]after [Abmaj7]noon [Ab7b9]
Kiss the [Dbmaj7]world goodbye and a [C7]way we [Fm7]fly [Bbm7]
Desti [Ab7]nation [Abmaj7]moon.
Travel fast as light 'til we're lost from sight
The earth is like a toy bal - loon
What a thrill you get ridin' on a jet
Destination moon.
Bridge:
We'll go [Dm7b5]up, [Gm7]up, [C7]up, [Fm7]up, [Bbm7]straight to the [Eb7]moon, we [Abmaj7]two;
[Dm7b5]High in the [Gm7]starry [C7]blue I'll be [Fm7]out of this [Bbm7]world with [Eb7]you
So a [Dm7b5]way we [Gm7]steal in a [Cm7]space [Fm7]mobile
A [Bbm7]supersonic [Eb7]honey [Abmaj7]moon [Ab7b9]
Leave your [Dbmaj7]cares below, pull the [C7]switch, let's [Fm7]go! [Bbm7]
Desti [Eb7]nation [Abmaj7]moon.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com